logo

Data Pokok Pendidikan
()
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KAB. DEMAK

Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SMA/SMK/MA)
No. KECAMATAN SMA SMK MA Jumlah
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 KEC. MRANGGEN 2 4 6 0 13 13 0 18 18 2 35 37
2 KEC. KARANGAWEN 0 2 2 1 3 4 0 6 6 1 11 12
3 KEC. GUNTUR 1 0 1 0 3 3 0 8 8 1 11 12
4 KEC. SAYUNG 1 1 2 1 4 5 0 9 9 2 14 16
5 KEC. KARANG TENGAH 1 2 3 0 4 4 0 2 2 1 8 9
6 KEC. BONANG 0 2 2 0 3 3 0 6 6 0 11 11
7 KEC. DEMAK 3 4 7 2 6 8 0 2 2 5 12 17
8 KEC. WONOSALAM 0 3 3 0 7 7 1 3 4 1 13 14
9 KEC. DEMPET 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 3 4
10 KEC. GAJAH 0 1 1 0 3 3 0 3 3 0 7 7
11 KEC. KARANGANYAR 1 0 1 0 1 1 0 4 4 1 5 6
12 KEC. MIJEN 1 1 2 0 4 4 0 3 3 1 8 9
13 KEC. WEDUNG 1 2 3 0 2 2 0 7 7 1 11 12
14 KEC. KEBONAGUNG 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 4 4
  JUMLAH 12 22 34 4 55 59 1 76 77 17 153 170

Kembali