logo

Data Pokok Pendidikan
()
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KAB. SEMARANG

Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SMA/SMK/MA)
No. KECAMATAN SMA SMK MA Jumlah
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 KEC. GETASAN 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2
2 KEC. TENGARAN 1 0 1 1 2 3 1 3 4 3 5 8
3 KEC. SUSUKAN 1 3 4 0 4 4 0 1 1 1 8 9
4 KEC. SURUH 1 0 1 0 2 2 1 0 1 2 2 4
5 KEC. PABELAN 1 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 3
6 KEC. TUNTANG 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
7 KEC. BANYUBIRU 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2
8 KEC. JAMBU 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2
9 KEC. SUMOWONO 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2
10 KEC. AMBARAWA 1 3 4 0 5 5 0 0 0 1 8 9
11 KEC. BAWEN 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2
12 KEC. BRINGIN 1 1 2 0 2 2 0 0 0 1 3 4
13 KEC. PRINGAPUS 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 2 3
14 KEC. BERGAS 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2
15 KEC. KALIWUNGU 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 3
16 KEC. BANCAK 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
17 KEC. UNGARAN BARAT 1 1 2 1 11 12 0 0 0 2 12 14
18 KEC. UNGARAN TIMUR 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2
19 KEC. BANDUNGAN 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 5 5
  JUMLAH 11 14 25 9 35 44 2 8 10 22 57 79

Kembali