logo

Data Pokok Pendidikan
()
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KAB. GROBOGAN

Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SMA/SMK/MA)
No. KECAMATAN SMA SMK MA Jumlah
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 KEC. KEDUNGJATI 0 1 1 0 3 3 0 1 1 0 5 5
2 KEC. KARANGRAYUNG 1 1 2 0 4 4 0 1 1 1 6 7
3 KEC. PENAWANGAN 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 4 4
4 KEC. TOROH 1 1 2 0 1 1 0 2 2 1 4 5
5 KEC. GEYER 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 3
6 KEC. PULOKULON 1 1 2 0 2 2 0 3 3 1 6 7
7 KEC. KRADENAN 1 2 3 0 4 4 0 2 2 1 8 9
8 KEC. GABUS 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 3 4
9 KEC. NGARINGAN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
10 KEC. WIROSARI 1 3 4 1 4 5 0 1 1 2 8 10
11 KEC. TAWANGHARJO 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 3 3
12 KEC. GROBOGAN 1 0 1 0 5 5 0 2 2 1 7 8
13 KEC. PURWODADI 1 5 6 2 11 13 1 2 3 4 18 22
14 KEC. BRATI 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 5 5
15 KEC. KLAMBU 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 3 3
16 KEC. GODONG 1 2 3 0 3 3 0 4 4 1 9 10
17 KEC. GUBUG 1 3 4 0 7 7 1 4 5 2 14 16
18 KEC. TEGOWANU 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 3 3
19 KEC. TANGGUNGHARJO 0 2 2 0 1 1 0 4 4 0 7 7
  JUMLAH 11 24 35 3 55 58 2 37 39 16 116 132

Kembali