logo

Data Pokok Pendidikan
()
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KAB. REMBANG

Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SMA/SMK/MA)
No. KECAMATAN SMA SMK MA Jumlah
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 KEC. SUMBER 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 3
2 KEC. BULU 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2
3 KEC. GUNEM 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
4 KEC. SALE 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 3
5 KEC. SARANG 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 4 4
6 KEC. SEDAN 0 0 0 1 2 3 0 3 3 1 5 6
7 KEC. PAMOTAN 1 0 1 0 2 2 0 2 2 1 4 5
8 KEC. SULANG 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 3
9 KEC. KALIORI 2 0 2 0 1 1 0 1 1 2 2 4
10 KEC. REMBANG 1 2 3 2 7 9 1 1 2 4 10 14
11 KEC. PANCUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KEC. KRAGAN 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 3
13 KEC. SLUKE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 KEC. LASEM 1 1 2 0 4 4 1 2 3 2 7 9
  JUMLAH 9 5 14 6 19 25 2 18 20 17 42 59

Kembali