logo

Data Pokok Pendidikan
()
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KOTA SEMARANG

Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SMA/SMK/MA)
No. KECAMATAN SMA SMK MA Jumlah
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 KEC. MIJEN 2 3 5 0 4 4 0 4 4 2 11 13
2 KEC. GUNUNG PATI 1 3 4 0 5 5 0 4 4 1 12 13
3 KEC. BANYUMANIK 2 6 8 1 5 6 0 1 1 3 12 15
4 KEC. GAJAH MUNGKUR 0 6 6 0 5 5 0 0 0 0 11 11
5 KEC. SEMARANG SELATAN 2 3 5 5 2 7 0 1 1 7 6 13
6 KEC. CANDISARI 0 3 3 0 5 5 0 0 0 0 8 8
7 KEC. TEMBALANG 1 0 1 0 4 4 0 7 7 1 11 12
8 KEC. PEDURUNGAN 1 3 4 0 6 6 1 4 5 2 13 15
9 KEC. GENUK 1 2 3 0 5 5 1 2 3 2 9 11
10 KEC. GAYAMSARI 0 3 3 0 7 7 0 0 0 0 10 10
11 KEC. SEMARANG TIMUR 0 4 4 4 5 9 0 0 0 4 9 13
12 KEC. SEMARANG TENGAH 2 6 8 0 10 10 0 0 0 2 16 18
13 KEC. SEMARANG UTARA 1 1 2 2 2 4 0 0 0 3 3 6
14 KEC. SEMARANG BARAT 1 12 13 0 8 8 0 0 0 1 20 21
15 KEC. TUGU 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 4 4
16 KEC. NGALIYAN 2 1 3 0 3 3 0 2 2 2 6 8
  JUMLAH 16 57 73 12 77 89 2 27 29 30 161 191

Kembali