logo

Data Pokok Pendidikan
()
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KAB. WONOSOBO

Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SMA/SMK/MA)
No. KECAMATAN SMA SMK MA Jumlah
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 KEC. WADASLINTANG 1 1 2 1 2 3 0 1 1 2 4 6
2 KEC. KEPIL 0 1 1 1 2 3 0 2 2 1 5 6
3 KEC. SAPURAN 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 3
4 KEC. KALIWIRO 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 2 3
5 KEC. LEKSONO 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 4 4
6 KEC. SELOMERTO 2 0 2 0 3 3 0 2 2 2 5 7
7 KEC. KALIKAJAR 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 2 3
8 KEC. KERTEK 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 3 4
9 KEC. WONOSOBO 1 2 3 2 4 6 1 0 1 4 6 10
10 KEC. WATUMALANG 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 3
11 KEC. MOJOTENGAH 1 1 2 0 3 3 1 0 1 2 4 6
12 KEC. GARUNG 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
13 KEC. KEJAJAR 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2
14 KEC. SUKOHARJO 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
15 KEC. KALIBAWANG 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  JUMLAH 9 7 16 8 22 30 2 12 14 19 41 60

Kembali