logo

Data Pokok Pendidikan
()
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KAB. BOYOLALI

Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SMA/SMK/MA)
No. KECAMATAN SMA SMK MA Jumlah
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 KEC. SELO 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2 KEC. AMPEL 1 1 2 0 4 4 0 0 0 1 5 6
3 KEC. CEPOGO 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 3 4
4 KEC. MUSUK 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
5 KEC. BOYOLALI 3 4 7 1 5 6 1 1 2 5 10 15
6 KEC. MOJOSONGO 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
7 KEC. TERAS 1 1 2 0 2 2 0 0 0 1 3 4
8 KEC. SAWIT 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2
9 KEC. BANYUDONO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
10 KEC. SAMBI 0 2 2 1 2 3 0 0 0 1 4 5
11 KEC. NGEMPLAK 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 3 4
12 KEC. NOGOSARI 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 2 4
13 KEC. SIMO 1 1 2 0 6 6 1 3 4 2 10 12
14 KEC. KARANGGEDE 1 2 3 0 2 2 1 0 1 2 4 6
15 KEC. KLEGO 1 1 2 1 1 2 0 0 0 2 2 4
16 KEC. ANDONG 1 1 2 0 4 4 0 2 2 1 7 8
17 KEC. KEMUSU 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
18 KEC. WONOSEGORO 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 2 4
19 KEC. JUWANGI 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2
20 KEC. GLADAGSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KEC. TAMANSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KEC. WONOSAMODRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JUMLAH 15 15 30 12 31 43 4 11 15 31 57 88

Kembali