logo

Data Pokok Pendidikan
()
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KAB. PURBALINGGA

Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SMA/SMK/MA)
No. KECAMATAN SMA SMK MA Jumlah
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 KEC. KEMANGKON 1 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 3
2 KEC. BUKATEJA 1 0 1 1 3 4 0 1 1 2 4 6
3 KEC. KEJOBONG 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
4 KEC. PENGADEGAN 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
5 KEC. KALIGONDANG 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
6 KEC. PURBALINGGA 2 1 3 1 5 6 1 1 2 4 7 11
7 KEC. KALIMANAH 0 1 1 1 3 4 0 0 0 1 4 5
8 KEC. PADAMARA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 KEC. KUTASARI 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 3
10 KEC. BOJONGSARI 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 3
11 KEC. MREBET 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 3
12 KEC. BOBOTSARI 1 1 2 0 3 3 0 1 1 1 5 6
13 KEC. KARANGREJA 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2
14 KEC. KARANGANYAR 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 3
15 KEC. KARANGMONCOL 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 5 5
16 KEC. REMBANG 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
17 KEC. KARANGJAMBU 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
18 KEC. KERTANEGARA 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 3 3
  JUMLAH 10 6 16 12 23 35 1 9 10 23 38 61

Kembali